XXVI Mäntän kuvataideviikot 12.6.-31.8.2022

Mäntän kuvataideviikot

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisuuteen on totuttu satsaamaan tapahtumissa fyysisen ympäristön ja erilaisten ulkoisten vaarojen osalta, mutta myös hyväntahtoiset juhlijat, työntekijät ja esiintyjät voivat luoda ympärilleen uhkaa ja turvatonta ilmapiiriä.

Jotta tapahtumat voivat jäädä mieleen kesän parhaina kokemuksina, noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Niiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi kunkin tapahtuman pelisäännöt.

Samaan tapaan kuin osallistujia ohjeistetaan jättämään tapahtuma-alueen ulkopuolelle esimerkiksi lasipullot ja teräaseet, tehdään turvallisemman tilan periaatteiden avulla näkyväksi, että tapahtumiin eivät myöskään kuulu väkivalta, ahdistelu, syrjintä, seksismi, rasismi tai muulla tavoin loukkaava käytös.

Turvallisemman tilan periaatteilla on tarkoitus antaa jokaiselle tapahtumaan osallistuvalle tapahtuman ääneen lausuttu tae siitä, että paikalla on turvallista olla rauhassa omana itsenään eikä huonoa käytöstä hyväksytä. Kun ohjeet ovat kaikilla osallistujilla tiedossa, on mahdollisiin häirintä- tai syrjintätilanteisiin helpompi puuttua. Mikäli jotakin ikävää tapahtuu, paikallaolijat tietävät miten toimia ja henkilökunnalla on vastuu puuttua tilanteeseen.

Lisätietoa ja linkkejä Kulta ry:n sivuilla