Harrie Liveart

ESITTELY
Kaikki alkoi vuonna 2008 katolla Hernesaaren rannalla, kun kaksi mieltä sulivat onnistuneesti yhteen lämpimässä kevätauringossa. Räiskyvät ideat alkoivat yhtyä läheneväksi tulvaksi vuoden ajan ennen kuin virta pääsi vapaaksi. Nyt seilaamme sinne, minne se meidät vie… / Harrie Liveart

TAITEILIJAN LAUSUNTO
Työskennellessämme meillä on intuitiivinen tapa vaihtaa ajatuksia keskenämme. Kun yhteistyömme on ajan myötä juurtunut, olemme alkaneet nähdä duomme kolmantena tahtona, omana persoonanaan. Tämä muodostaa perustan yhteistyöllemme: Harrie Liveart. Taiteellisessa työssämme menetelmämme on spontaani, ja se perustuu luottamukseen, huumoriin ja rohkaisuun. Enimmäkseen teemme installaatiopohjaista elävää taidetta, jossa kehomme ovat läsnä objekteina tai osana materiaaleja, joita käytämme. Teokset muodostuvat yleensä yhdestä pääkomponentista, jolla on ominaisuuksia, jotka koemme kiehtoviksi, kun ne otetaan pois niiden tavanomaisesta käyttöyhteydestä. Tällä hetkellä kehitämme toimivaa kokonaisuutta, joka olisi yhtä lailla kiinnostava meidän oman performatiivisen aktin puuttuessakin.

harrieliveart.com

(Käännös: Harrie Liveart & TT)Harrie Liveart: Nomadic Nanostate, 2015,
osallistava installaatio (kuva: Timo Nieminen).

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin