Ray Langenbach & David A.R. Ross

Habeas Corpus1 – kirjelmä2
Taiteilijat David A.R. Ross ja Ray Langenbach toteuttavat yhdessä Mäntän kuvataideviikoille installaation ja performanssin. Teoksen videomonitorien otokset kuvailevat yksityiskohtaisesti lasten salakuljetusta koskevaa rikostutkimusten sarjaa, jota Ross on laatinut 29 vuotta. Hänen hiljattain Euroopan yhteisön Strasbourgissa toimivalle ihmisoikeustuomioistuimelle laatimansa turvapaikan hakemista koskeva kirjelmä ja kuulemispyyntö on esillä installaation pöydällä. Ross on itse läsnä tilassa. Hän kutsuu yleisöä orwellilaiseen paradoksin tilaan kertomalla tarinan siitä, miten hän Yhdysvaltojen kansalaisena päätyi hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Hän on tässä ja nyt kanssamme samassa tilassa, mutta kaikki hänen identiteettinsä osatekijät on tuhottu tai viety häneltä. Hänellä ei ole henkilöllisyystodistusta eikä passia, ei pankkitiliä eikä sairausvakuutusta, ei kotia, ei työtä, ei oikeutta harjoittaa ammattiaan, ei ansiolähdettä eikä kansalaisoikeuksia. Häntä ei myöskään syytetä mistään rikoksesta. Installaatio on sisustettu mukavaksi olohuoneeksi, jonka liitutauluseinille tietoa ja todisteita hetkeksi ilmestyy – ja pyyhkiintyy näkymättömiin.


Rikos

1970- ja 1980-luvuilla satoja lapsia tuotiin Helsinkiin Venäjältä, Ukrainasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Belgiasta, Hollannista, Tsekistä, Sloveniasta, Unkarista ja Saksasta. Heille laadittiin väärennetyt henkilöllisyystodistukset ja heidät lennätettiin New Yorkiin, mistä heidät vietiin Yhdysvaltojen eri kaupunkeihin. Vuonna 2006 Itävallan, Belgian ja Yhdysvaltojen valtiolliset poliisivoimat saivat yhdessä selville ihmissalakuljetusketjun, joka käytti Marylandin osavaltion oikeuslaitosta laittomaan lasten salakuljetukseen. Ross osallistui tapauksen tutkimukseen aluksi oikeuden nimeämänä tilintarkastajana ja myöhemmin asianajajana. Tutkimuksissa ilmeni, että lasten salakuljetus oli vain osa laajaa verkostoa, joka kanavoi miljardeja dollareita rikolliseen toimintaan niin kutsutun “kahvirahaston” kautta, jolla oli tili valtiollisessa ulkomaille suuntautuvaa rahavirtaa varten perustetussa Bank of Commerce and Credit International –pankissa.3 Toimintaan osallistui monia Yhdysvaltojen ja muiden maiden korkea-arvoisia viranhaltijoita.


Varkaus ja turvapaikka
Elokuun 31. päivänä vuonna 2008 kello yksi aamuyöllä Ross oli ajamassa autollaan töistä kotiin mukanaan todisteet Marylandin osavaltion tuomioistuimen osallisuudesta lasten salakuljetusketjuun, kun toinen auto törmäsi hänen autoonsa ja todistusaineisto anastettiin häneltä. Ilman näitä todisteita Ross ei voinut seuraavana päivänä nostaa kannetta. Ross vammautui kolarissa niin, että hän tarvitsee koulutetun turvakoiran pystyäkseen liikkumaan ilman kaatumisvaaraa. Ainakin seitsemän tapaukseen liittyvää todistajaa on kuollut väkivaltaisesti juuri ennen todistuksen antamista.

Rossille tarjottiin lahjusta, josta hän kieltäytyi. Häntä yritettiin kiristämällä pakottaa kieltämään lapsikaupan olemassaolo. Hänen vapauttaan ja henkeään uhattiin ja hän menetti omaisuutensa. Ross pakeni Yhdysvalloista Suomeen. Paon jälkeen kaikki hänen dokumenttinsa on tuhottu tai viety häneltä. Suomessa Ross vetoaa Suomen lain takaamaan ilmaisuvapauteen voidakseen kertoa tapahtuneesta.


Ray Langenbach & David A.R. Ross: Habeas Corpus, 2015,
installaatio-performanssi (kuva: Timo Nieminen).

N
äyttely
Installaatio-performanssi esittelee Rossin turvapaikkahakemuksen. Teos on luonteeltaan sekä symbolinen näyttämö että todellisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa sen puolesta, että Rossille taattaisiin edellytykset pysyä hengissä ja puolustaa oikeuksiaan. Ross pakeni Suomeen marraskuussa 2013, ja hänen statukseton tilanteensa on nyt kestänyt 16 kuukautta. Näyttely käyttää taiteen ja Mäntän kuvataideviikkojen vaikutusvaltaa rakentaakseen Rossille, oikeustieteen tohtorintutkinnon suorittaneelle entiselle tilintarkastajalle ja asianajajalle uuden identiteetin taiteilijana. Sen turvin hän saattaa saada Suomessa uuden henkilöllisyystodistuksen ja työluvan. Kaatamalla raja-aidan taiteen ja todellisen elämän välillä installaatio herättää kysymyksiä esittämisestä, totuudesta, uskomisesta ja vakuuttumisesta. Alamme pohtia elämään, lakiin, kansainväliseen talouteen, kansainvälisiin suhteisiin ja taiteelliseen tuotantoon liittyviä lainalaisuuksia.


Habeas Corpus

Salakuljetuksen lapsiuhrit, Ross ja monet muut torjutut oikeutensa menettäneet ihmiset elävät äärimmäisessä vaarassa. Olettamuksemme varmuudesta ja näytöstä, joihin käsityksemme oikeuden toteutumisesta perustuvat, kyseenalaistuvat ensimmäiseksi Rossin kuvaamassa tapauksessa, koska hänen ja lapsikaupan uhrien kertomusten perusteella itse oikeuden vaalijat, oikeuslaitos, tuomarit ja muut lain valvojat, ovat juuri lasten salakuljetusten toimeenpanijoita.

Teos ottaa tarkastelun kohteeksi Yhdysvaltojen ja Suomen lailliset järjestelmät. Se haluaa korostaa taiteen vastuuta antaa tilaa kriittisille kysymyksille. Voiko taide kyseenalaistaa yhteiskuntamme arvostetuimpia instituutioita tai periaatteita, joihin nämä instituutiot nojaavat? Teoksen esille tuoman tapauksen monimutkaiset ja monivivahteiset piirteet herättävät meissä kuulijoissa kysymyksiä tietämisemme perustasta: millä perusteella tiedämme sen, mitä tiedämme? Mikä saa meidät uskomaan kuulemaamme? Kuinka paljon meillä täytyy olla informaatiota Rossista, jotta alamme uskoa tai epäillä hänen tarinaansa ja toimia vakaumuksemme mukaisesti?


1 Pidätetyn oikeus päästä oikeusistuimeen ja kuulla häntä vastaan tehdyt syytökset.

2 The brief – tuomarin käyttöön ennen oikeudenistuntoa laadittu tiivistelmä, joka tuo esiin kummankin osapuolen näkökulmat.

3 Vuonna 1972 BCCI-pankin perusti varapresidentti Spiro Agnew, entinen Marylandin osavaltion kuvernööri, ulkomaista maksuliikennettä varten. Laajan kansainvälisen korruption takia pankin lakkauttivat presidentti George H.W. Bush ja senaattori John Kerry vuonna 1991. “Kahvirahastoksi” kutsuttua tiliä pankissa käytettiin miljardien dollarien suuruiseen rahan pesuun ja poliittiseen lahjontaan.


Ray Langenbach <raylangenbach@me.com> +358-4066618302
David Ross ross@nationalpaws.com +358-466406344

Käännös: Lea & Pekka Kantonen

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin