Sezgin Boynik & Minna L. Henriksson

Sezgin Boynik ja Minna L. Henriksson. Kuva: Roza Boynik.


ESITTELYT
Sezgin Boynik
(1977) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on väitellyt tohtoriksi Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta aiheenaan Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia from 1963 to 1972 ("mustan aallon" elokuvan kulttuuripolitiikka Jugoslaviassa 1963-1972). Boynik on julkaisuissaan käsitellyt punkia, politiikan ja estetiikan välistä suhdetta, kulttuurinationalismia, kansainvälisiä situationisteja ja jugoslavialaista elokuvaa.

Hän on ollut mukana toimittamassa artikkelikokoelmaa Nationalism and Contemporary Art (Minna L. Henrikssonin kanssa, julkaisija Rhizoma & EXIT, Pristina, 2007) ja kirjoittanut teoksen History of Punk and Underground in Turkey 1978–1999 (Tolga Guldallin kanssa, julkaisija BAS, Istanbul, 2008). Tutkijantyön ohella hän on aktiivinen käsitetaiteilija.

Sezgin Boynikin viimeisimpiin artikkeleihin kuuluvat New Collectives (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), Cultural Policy of Dusan Makavejev (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011), Discontents with Theoretical Practices in Contemporary Art (Journal of Visual Art Practice 10:2, London, 2011), Art of Slogans - in two parts (TKH no 19 and 20, Belgrade, 2012), Dimitrije Tucovic i Srpsko-Albanski 'Istoricisticki' Odnosi (Cenzura d.o.o., Novi Sad, 2013), Social Surrealism: Historical-Materialist Theses on the Mystery of Art (open space journal, Vienna, 2013) ja Marxist-Leninist Roots of Zenitism (Filmkollektiv, Frankfurt, 2013).

Hänen taiteellisia töitään ovat installaatio On Lenin: Atlases, Herbariums and Rituals (Anders Bergman Galleri, Helsinki, 2012) sekä taidekirjat Counter-constructivist Model (Minna L. Henrikssonin kanssa, Labyrinth Press, Stockholm, 2012), Still Stealing Steel: Historical-Materialist Study of Zaum (Rab-Rab Publication, Tbilisi, 2014) ja Noise After Babel: Language Unrestrained (Spector Books, Leipzig, 2015). Lisäksi hän toimittaa julkaisua Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art.

https://jyu.academia.edu/SezginBoynik

Minna L. Henriksson (1976) asuu tällä hetkellä Helsingissä. Hän on opiskellut taidetta Brightonissa, Helsingissä ja Malmössa ja työskennellyt useissa Kaakkois-Euroopan kaupungeissa sekä asunut vuodesta 2003 moneen otteeseen Istanbulissa. Häntä kiinnostaa sekä vallan ja sen ilmenemismuotojen paljastaminen että häiritseminen taiteen(sa) avulla. Usein teksteistä, piirroksista ja valokuvista koostuvassa tutkivassa taiteessaan hän käyttää erilaisia metodeja. Hänen työnsä peilautuvat aiheisiin kuten nationalismi, rasismi, talous, historian uudelleenkirjoittaminen tai poispyyhkiminen vasemmiston kamppailun näkökulmasta, sekä kulttuuripolitiikkaan.

Henriksson on osallistunut lukuisiin merkittäviin kansainvälisiin näyttelyihin ja hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Henrikssonilla on laaja kokemus opettamisesta useissa eri taidekouluissa (Kuvataideakatemia, Aalto-yliopisto, taidekoulu Maa, Lahden taideinstituutti) sekä työpajoissa ulkomailla (esim. Center for Contemporary Art Tbilisissä, PortIzmir triennial Izmirissä, Flaxart Studios Belfastissa). Kurssien aiheita ovat olleet muun muassa taidekentän valtasuhteiden tutkiminen, taiteilijoiden ja taidetyöläisten järjestäytyminen, tutustuminen vaiennettuihin historioihin sekä nykytaide ja nationalismi.

http://minnahenriksson.com/

(Esittelyiden käännös: EM)

Kuvassa Sezgin Boynikin & Minna L. Henrikssonin installaatio Noise After Babel
(2015, kuva: Timo Nieminen).


TAITEILIJAN LAUSUNTO

Noise After Babel on taiteellis-teoreettisen projektin tulos. Sen aiheena on kielen moniaksenttius mahdollisuutena poliittiselle vuorovaikutukselle.

Metaforana käyttämämme käsitepari ‘baabel’ ja ‘melu’ perustuu ymmärrykseen täydellisesti toimivasta yksiäänisestä systeemistä, joka toimii ilman pakkoa (baabel). Jonkin väliintulon/muutoksen (‘viattomuuden kadottamisen’) jälkeen systeemi korvautuu ei-toivotulla ja sietämättömällä tilanteella (melu).

Noise After Babel on Sezgin Boynikin ja Minna L. Henrikssonin pitkäaikainen projekti, johon ovat osallistuneet taiteilijat ja kirjoittajat Antti ‘Eze’ Eskelinen, Alpo Jaakola, Rastko Močnik, Eetu Viren ja Milena Solomun. Kirjaa varten olemme myös haastatelleet tutkijoita Liban Ali Hersi, Minna Hjort, Ulla Horstia, Salli Kankaanpää, Mika Lähteenmäki, Lauri Siisiäinen ja Klaas Ruppel.


  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin