Ahsan Masood

ESITTELY
Ahsan Masood suoritti taiteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa vuonna 2014. Hän sai taiteen laitoksen stipendin pro gradu –tutkielmastaan “In Pursuit of the Unsafe: Locating the Native Artist”.

Hän on aiemmin suorittanut taiteen kandidaatin tutkinnon Pakistanin National College of Artsin viestinnän suunnittelun laitoksella, jossa hän sai kunniamaininnan mainonnan etiikkaa käsittelevästä lopputyöstään.

Ahsanin teoksia on ollut näytteillä sekä Suomessa että ulkomailla, ja hänelle on myös myönnetty seuraavat kansainväliset taiteilijaresidenssit: Greatmore Studios Kapkaupungissa vuonna 2011, NoArte: Wall of Europe Sardiniassa vuonna 2013 ja “Taking Time” Artists Workshop Helsingissä vuonna 2013.

https://ahsanmasood.wordpress.com/
Ahsan Masood: Lori (kehtolaulu), 2013, video (teoskuva: Timo Nieminen).


TAITEILIJAN LAUSUNTO

Ahsan pyrkii taiteellaan artikuloimaan representaation skeemoja ja niiden laatimiseen liittyvää valtadynamiikkaa. Teokset paikantavat tämän dialogin taiteilijan pakistanilaiseen uskonnolliseen ja yhteiskuntapoliittiseen kontekstiin. Tämä representaation politiikka koskee ihmisen kansallista, etnistä, uskonnollista tai sukupuoli-identiteettiä ja niiden risteyskohtia mediarepresentaatioiden, sensuurin ja uskonvapauksien kanssa. Teokset puntaroivat turvallisuutta—tai sen suoranaista puutetta—näiden representaatioiden, niiden laatijoiden ja niiden tarkoitettujen kohteiden välisissä suhteissa. Kun otetaan huomioon representaatioiden muodostumiseen johtavien prosessien poleeminen luonne, on pakottavan tärkeää tutkia näitä metodologioita— ja niihin liittyviä representaatioita—jotta niitä voitaisiin muokata uudelleen.

Taiteilija pyrkii työllään artikuloimaan mielikuvia turvallisuudesta fyysisissä ja älyllisissä representaatiotiloissa: turvallisuutta näkyvyydessä, jota toisinajattelu militanttivaltiossa tuo; kun katsojan katse julistaa Toiseksi. Kyse on turvattomuudesta jouduttaessa tarkasteltavaksi seksuaalisten tabujen, sukupuolibinäärien, etnisten hierarkioiden, uskonnollisten vapauksien ja näiden tietojen julkisten saatavuuden linssin läpi. Kyse on kamppailusta katseen ja arvostelun kohteena, kun pelkistetään kliseeksi tai rasistiseksi haukkumasanaksi.

(Käännös: LH)

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin